2010-12-11

Att Låna Pengar


Tänk på att ett det ofta vid lån finns olika avgifter som du som låntagare bör röva med i dina uträkningar när du beräknar olika lånealternativ. De viktigaste villkoren för ett lån är normalt vilken avgift (ränta), hur lånet ska amorteras samt under hur lång tid lånet är på.

Innan ett lån mellan långivare samt låntagare blir verklighet ska båda parterna komma överrens om vilka villkor som ska gälla för lånet. Om du som låntagare ansöker om ett mindre lån som ett snabblån är det ofta mindre förhandling mellan långivare samt låntagare än om det är ett långsiktigt lån som ett bolån. Det är stor skillnad i förhandling mellan olika typer av lån. Att låna pengar innebär att det finns 2 olika roller, en långivare samt en låntagare. Ett lån kan ges (långivare) av fler än en enskild aktör samt en låntagare kan vara både en eller massor personer eller aktörer. Dessa roller kan innefatta massor olika personer.
. Vanligtvis förekommer det även en avgift från låntagaren till långivaren. Dessa pengar ska återbetalas till långivaren inom en ofta överrenskommen period.

Vad räntesatsen eller avgiften för ett lån blir är upp till låntagare samt långivare att komma överrens om. Rent konkret innebär ett lån av pengar att en part lånare pengar (låntagare) samt en part lånar ut pengar (långivare). Denna avgift tas normalt ut som ränta.


För mer Information:
© 2010 Alla rättigheter reserverade.