2010-12-11

Betalningsanmärkning


;

Förutom att man riskerar att hamna i registren för personer med betalningsanmärkningar är man som kredittagare även skyldig att betala inkassokostnader samt andra avgifter till kredittagaren. Detta innebär i praktiken att personen i fråga som icke betalt sina räkningar hamnar i de register som företag använder för att göra kreditupplysningar innan de beviljar sin tjänst som kan vara allt från lån till ansökan om abonnemang. De vanligaste konsekvenserna med betalningsanmärkningar är att du kan få problem att låna pengar, kunna hyra eller köpa lägenhet eller hus eller icke får teckna mobilabonnemang.

Det är kronofogden eller domstolen som utfärdar betalningsanmärkningar om man kunnat slå fast att det är personen som icke betalts fel. En betalningsanmärkning är ett starkt tecken på att du som person icke har hanterat dina finanser, särskilt betalningar korrekt. Det är massor olika typer av företag som använder dessa register, de vanligaste är banker samt långivare, företag som erbjuder telefonabonnemang samt hyresvärdar.

De register som sparar information om personer med betalningsanmärkningar innehåller mer information än bara personuppgifter; de innehåller även information om missbrukad kredit samt liknande företeelser. Att få en betalningsanmärkning på sig kan få massor negativa följder. Denna information lagras i tre år oavsett om personen i fråga betalar eller icke.


För mer Information:
© 2010 Alla rättigheter reserverade.